Защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти и потребители е основна грижа за нас. 
Настоящата политика за поверителност обяснява каква информация се събира и по какъв начин се обработва. 

Дерматологични лаборатории Avène отговарят за обработката на личните данни, подлежащи на събиране от вас на Интернет сайта, за описаните по-долу цели.
Приканваме ви да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност, за да се запознаете с нейните условия.  Имайте предвид, че тя може да бъде актуализирана във всеки един момент. 

лични данни

Личните данни, които са ни необходими, за да постигнем гореспоменатите цели, са отбелязани със звездичка на различните страници на Интернет сайта, където се събират. Ако вие изберете да не попълвате тези задължителни полета, е възможно да не сме в състояние да обработим вашите запитвания и / или да ви предоставим исканите продукти и услуги. Другите лични данни се предоставят изцяло по желание и ни позволяват да ви опознаем по-добре и впоследствие да подобрим нашата комуникация и услуги. По-долу е представена допълнителна информация за целите и правната основа в случай на специфични дейности по обработка на данни.

 

ЦЕЛИ И МОТИВИ

 

 • Да ви предоставим продуктите и услугите, които искате – да предлагаме по-добро обслужване
 • Да отговорим на въпросите ви, изпратени по имейла, формуляра за контакт – да предложите по-добро преживяване
 • Да ви позволим да създадете лично пространство – за да отговори по-добре на вашите очаквания
 • Да регистрирате продуктите си онлайн, за да имате достъп до допълнителни услуги – да предлагаме по-добро обслужване
 • Да ви предложим по-добра услуга: например да намерите най-близкия магазин или център за продажба – да предлагаме по-добро обслужване
 • Да управляваме и подобряваме връзката с клиентите, включително подобрявайки нашия Интернет сайт и като цяло, нашите продукти и услуги – за да отговори по-добре на вашите нужди
 • Освен ако не възразявате, както е указано в раздела по-долу “Вашите права” и “Бисквитки”, да разберем по-добре вашите предпочитания, като анализираме вашето поведение на нашия Интернет сайт и да ви предложим продукти или услуги, отговарящи по-добре на вашите интереси – за да отговори по-добре на вашите нужди
 • Да ви изпращаме информация за нашите промоции, новини и събития (бюлетини, покани и други публикации) – Вашето изрично съгласие
 • Да правим статистически анализи – изпълнение на законните интереси на Пиер Фабер, когато обработката е необходима за управлението на ежедневните ни бизнес дейности
 • Да уведомяваме компетентните власти за всеки проблем, свързан с използването на нашите продукти – съответствие с нашите правни задължения

Използваме различни бисквитки с различни цели. “Бисквитката” е малък файл, който може да бъде поставен на хард диск на устройството Ви или на сървър на уебсайт. Използваме “бисквитки”, за да получим някои от автоматично събраните данни, описани по-долу. 
По-долу ще намерите списък с активните “Бисквитки” на сайта на Eau Thermale Avène. 

За да се контролира използването на бисквитки на нашия Интернет сайт, моля посетете тази страница, за да ги конфигурирате. 

Ако откажете бисквитките, ние няма повече да инсталираме други бисквитки на вашия компютър, с изключение на функционалните бисквитки, представени по-горе (включително бисквитка, позволяваща да се запомни фактът, че когато посещавате Интернет сайта, не искате да бъдат инсталирани бисквитки).

Все пак отбележете, че ако изберете да изтриете или откажете някои бисквитки, това ще засегне някои функции или услуги на сайта на Eau Thermale Avène. 

 Като правило, ние не съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време от необходимото за реализиране на целите, за които те са били събрани.
Ние съхраняваме вашите лични данни точно за времето, необходимо за управлението на връзката с вас.

Обаче ние съхраняваме вашите лични данни с цел проучване в продължение на три години, считано от датата на последното ни взаимодействие, освен ако вие не възразите, тогава когато получавате нашия нюзлетър. 

Възможно е да се наложи да запазим вашите лични данни под формата на архив за срок, надвишаващ описания по-долу, за да спазим правните задължения.

След като вашите лични данни вече не са необходими за целите си по предназначение или за архивиране за удовлетворяване на правните ни задължения.

пренос на данни

Ние сме част от групата Pierre Fabre и може да се налага да съобщаваме вашите лични данни в групата Pierre Fabre за целите, изброени по-долу.

– Можем да упълномощаваме трети страни – доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни.

– Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС.

– Ние можем да съобщим личните ви данни на трети страни при реална или възможна продажба на фирмата ни или на всеки актив, принадлежащ на нас или на свързани фирми, в който случай личните данни на нашите потребители, които притежаваме, могат да бъдат част от прехвърлените активи.
Ще отговорим също така на исканията за информация, ако законът ни задължава или, ако такова разкриване е необходимо, за да защитим правата си и/ или да се съобразим със законова процедура, съдебно решение, искане на регулаторен орган или с всяка друга правна процедура срещу нас.

Интернет сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Ние не упражняваме контрол върху тях и не носим отговорност за техните практики за защита на данните и ви съветваме да проверявате политиките на тези трети сайтове по отношение на защитата на данните. Тази политика важи единствено за личните данни, събирани чрез нашия Интернет сайт или в рамките на нашите дейности.

вашите права

 • Да получите копие от вашите лични данни, както и информация за начините на обработване на личните данни и за правната им основа;
 • Да коригирате грешни лични данни (включително да допълните непълни лични данни);
 • Да изтриете вашите лични данни (в някои случаи това право може да се упражни само тогава, когато данните вече не се необходими за реализирането на целите, за които са били събрани или обработени);
 • Да ограничите обработването на вашите лични данни, когато:
  • точността на личните данни е спорна;
  • обработването е незаконно, но вие сте против изтриването на вашите лични данни;
  • ние нямаме повече нужда от вашите лични данни, но те все още са необходими за установяване, упражняване или защита на законово право;
 • Да поискате преноса на вашите лични данни в машинно четим формат за трета страна (или за вас), ако нашата обработка се основава на вашето съгласие или на изпълнение на сключен с вас договор;
 • Да дадете общи или специфични указания за начина на обработка на вашите лични данни след вашата смърт.
 • Да възразите във всеки момент срещу контакти по телефона с цел проучване, регистрирайки се безплатно на Интернет сайта: www.bloctel.gouv.fr;
 • Да изтеглите съгласието си за обработка на вашите лични данни (ако тази обработка се основава на ваше съгласие) без това да повлияе на законосъобразността на обработката, основана на съгласието и извършена преди оттеглянето му;
 • Да възразите на обработката с цел проучване; и
 • Да получите или да видите копие на предприетите подходящи мерки при преноса на вашите лични данни към трета страна или международна организация.

Освен гореспоменатите права, вие имате право да възразите срещу всяка обработка на вашите лични данни.
Имате право също така да подадете жалба в местния контролен орган, отговарящ за защитата на личните данни, например за Франция CNIL 3 Place de Fontenoy (пл. “Фонтеноа” № 3), 75007 Париж, Франция. 
За да упражните тези права, моля свържете се с нас. Моля отбележете, че можем да ви поискаме документ за самоличност или да ви фактурираме разходи, ако законът ни го разрешава, например, ако вашето искане е явно необосновано или прекомерно. Ние ще положим всички усилия, за да отговорим на вашето искане в приложимите срокове.

Можем да променяме настоящата политика за поверителност във всеки момент, за да взимаме предвид премените в закона и / или нашите практики по отношение на защитата на личните данни.

Ако имате въпроси относно настоящата политика за поверителност, моля свържете се с нас, чрез формата за контакти. Или се свържете директно с нашия специалист по защита на личните данни на посочения имейл за връзка: dpobg@pierre-fabre.com
Дата на контрол : 23/10/2018 18:04